Kontakt

Buchholtz Køreskole

Kørekort


Kørekort til personbil

Lovkrav

Du skal være fyldt 18 år for at kunne komme til køreprøve, men må starte uddannelsen 3 mdr før. 1 mdr før du fylder 18 kan du komme til teoriprøve.

Første gang du tager kørekort skal du have et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Undervisningen skal ske i overensstemmelse med Undervisningsplanen til kategori B (personbil). Køreundervisningen skal mindst omfatte

  • 29 teorilektioner i teorilokale
  • 16 kørelektioner
  • 4 lektioner på manøvrebanen
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Lektionsplan

Der skal udfærdiges en lektionsplan i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar udleveres til eleven, det andet beholder kørelæreren. Efter afslutningen af hver lektion, underskrives lektionsplanen både af lærer og elev. Ved underskriften bekræftes, at der er undervist i den pågældende lektion, den faktiske tid og dato.

Undervisning

Efter nogle teoritimer starter den praktiske kørsel som finder sted på en lukket øvelsesplads. Her skal du alene – efter en instruktion af kørelæreren – udføre de første praktiske manøvrer.

Efterfølgende skal vi i teorilokalet gennemgå de første manøvrer på vej, som du derefter skal ud i trafikken og lære. Disse øvelser tilrettelægges således, at du går fra en lettere til en lidt sværere øvelse. Desuden repeterer vi løbende det, du har lært i de foregående øvelser.

Efter at have gennemgået teorien og de fleste kørelektioner er det tid til teoriprøven. Når du har bestået teoriprøven, mangler du kun glatbane, og de sidste køre lektioner inden køreprøven.